Vinstlista Lions Club – Julkortslotteri 2017
Försäljningstid 15/10 – 24 december 2017

 

Vinst             1                   1356
Vinst             2                   0037
Vinst             3                   2419
Vinst             4                   1247
Vinst             5                   5696
Vinst             6                   4106
Vinst             7                   7778
Vinst             8                   7434
Vinst             9                   0623
Vinst             10                 6143
Vinst             11                 6384
Vinst             12                 5781
Vinst             13                 7488
Vinst             14                 3294

Kultur – och fritidsförvaltningen

Ann-Marie Lundberg

Kontrollant

Julkortskommittén

 

Ansvarig för Julkortskortskommittén
Rune Tjäder
rune.tjader@gmail.com
0768-551701

Kommitténs uppgift är att organisera och genomföra framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.

Mailadres: lionsjulkort@gmail.com

 

 

Lions Karlskrona