Loppisgruppen

Rolf i försäljningstag
Ansvarig
Lynn Nordin
lynn.nordin@tilia.com
0708-182 956

Lions loppis arrangeras två ggr/år, vid Lyckeby marknad i början av april och i samband med Jacobimarknar i början av september.Har du något du vill skänka till loppisen tag kontakt med ansvarige Lynn Nordin

Behållningen  från loppisen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

”För samhällsansvar och livskvalité”