LEO-kommittén

Ansvarig
Hans Magnér
magner@live.se
0768-985 981

LEO står för Ledarskap, Erfarenhet och Omtanke. Genom att bilda en Leoklubb ökar samarbetet med ungdomar i samhället. Ny ung energi kommer in i Lionsklubben och klubben blir mer synlig även nedåt i åldrarna. Blir början till fler Lions.

Lions Karlskrona