Välkomna till kröning av
Karlskronas Lucia 2018
9 december kl 18 i Fredrikskyrkan

 

1700 Tomtenissar från Lyckeby Scoutkår välkomnar med facklor i händerna på trappan till Fredrikskyrkan.

1800 Sandgrenska manskören sjunger under ledning av Johanna Kraft

1815 Lucia med tärnor träder in i kyrkan

Lions Club Karlskronas president hälsar välkommen. Lucia med tärnor sjunger

1840 Luciabetraktelse av kyrkoherde Pamela Garpenfors

Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf kröner årets lucia.

Lucia med tärnor sjunger

1900 Sandgrenska manskören sjunger

1910 Sandgrenska manskören avslutar med att sjunga luciasången medan Lucia med tärnor skrider ut ur kyrkan

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

Luciakommittén

Ansvarig
Klas  Sunesson
klaseric.sunesson@gmail.com
0709-959 147

Karlskronas luciafirande arrangeras av Lions Club Karlskrona i samarbete med Blekinge läns tidning. Första lucian korades 1939. I slutet av oktober görs uttagning av luciakandidater efter annonsering och anmälan. Juryn tar i första hand hänsyn till sångröst och uppträdande. Kröningen sker i Fredrikskyrkan där även Sandgrenska manskören medverkar.
Under luciaveckan besöker Lucia med tärnor ett 20-tal äldreboende, Blekingesjukhuset samt företag och organisationer. Dessa besök är mycket uppskattade och för flickorna är det en intensiv vecka och ett fint minne för livet.

Behållningen  från luciaaktiviteten går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”För samhällsansvar och livskvalité”