Matlaget

Den sociala samvaron är viktig inom Lions. Vi är ett tiotal Lions som träffas några gånger varje termin och lagar mat tillsammans. Sedan avnjuter vi maten vid ett trevligt dukat bord och avger våra omdömen. Vi lagar ibland maten till våra gemensamma fester.

Lions Karlskrona