Program- och Aktivitetskommittén

Ansvarig
Hans Magnér
magner@live.se
0
768-985 981

 

Kommittén planerar och förbereder månadsmöten, studiebesök, fester och andra gemensamma interna aktiviteter. Den ansvarar också för insamlingsaktiviteter såsom Världens Barn. Klubben samarbetar med Jarramasklubben vid Bubbetorps julmarknad då vi bemannar inträdet.
Loppmarknad anordnas en gång på våren.

”För samhällsansvar och livskvalité”