Lions Club Karlskronas historia

Lionrörelsen bildades i Chicago 1917 med målsättningen att göra positiva insatser för samhället och för människor i nöd. Denna rörelse har sedan utvecklats till en världsomspännande organisation som finns i 202 länder med över 1,4 milj medlemmar.

Första Lionklubben i Europa bildades i Stockholm 1948. I juni 2009 fanns 511 klubbar i vårt land med över 13 000 medlemmar.

Lions Club Karlskrona bildades 1954 med Lions Club i Växjö som charterklubb. Under alla år sedan dess har vi genomfört en mängd aktiviteter för att få in medel till hjälpverksamhet av olika slag. Under en lång period var S:t Jacobi Marknad i Lyckeby vår främsta inkomstkälla. Idag ger julkortsförsäljning och luciafirandet mest intäkter.

Administration och mötesverksamhet mm bekostas av medlemmarnas avgifter.

Hjälpverksamheten har varit av mycket varierande slag främst riktad till ungdomsverksamhet, sociala och kulturella ändåmål samt internationella hjälpprojekt.

Klubben blev ägare till vårt klubbhus 1996. Det finansieras genom sponsor- och hyresintäkter och är ekonomiskt skilt från hjälpverksamheten med egen budget och redovisning.

Tillsammans med Karlskrona kommun är klubben huvudman för en stiftelse för bevarande av Björkholmsstugor.

Sedan 1979 finns också Lions Club Jarramas i Karlskrona chartrad av vår klubb.

Sveriges Lions motto:
”För samhällsansvar och livskvalité”

Lions Karlskrona