Lions Club Karlskrona vill tacka alla som på olika sätt har stöttat vår verksamhet under det gångna året