Karlskronas Lucia

Luciatraditionen i Karlskrona har genomförts i Lions Club Karlskronas regi sedan 1965. Det är ett samarbetsprojekt med Blekinge läns Tidning.

Vad innebär det då att vara lucia eller tärna i denna tradition?

Varje höst söker vi intresserade tjejer för detta uppdrag. Vårt enda krav är att man tycker det är roligt att sjunga och att glädja människor under en veckas tid – ute på arbetsplatser, sjukhus, äldreboenden och offentliga platser. De som tidigare år har varit en del av detta arrangemang kan vittna om att det har varit en fantastisk upplevelse som de bär med sig hela livet!

Hur går det till?

Man skickar in en intresseanmälan och berättar om sig själv (skicka ej in foto). Sista dagen för detta brukar vara i mitten av oktober. Därefter kallar vi in alla sökanden till en audition i vårt klubbhus i Lyckeby. Där får man provsjunga – både enskilt och i grupp. 7 flickor får sedan förtroendet att bilda årets luciatåg!

Sedan då?

Det blir sångträning med en sångpedagog (ca 10 gånger), fotografering (Wretmarks Foto), annonsering i Blekinge läns tidning och planering för ”luciaveckan”.

I slutet av november anordnas en luciakonsert i Konserthuset och det är då som vi kungör vem av flickorna som blir Lucia. Årets lucia provar ut en luciakrona hos Karlskrona Lampfabrik. Denna krona får lucia sedan behålla som minne.

Kröningen av Lucia sker i Fredrikskyrkan och det är i regel kommunfullmäktiges ordförande som kröner. Alla får då ett minne i form av ett smycke.

Under den sk luciaveckan bor ni på hotell. Vi har en ”luciabuss” som körs av våra medlemmar och som tryggt ta er till alla de ställen som vi besöker. Vi brukar besöka ca 60 olika ställen och på en del platser blir det mer än ett framträdande. Detta gäller framför allt på Blekingesjukhuset då man går runt på olika avdelningar. Hela tiden finns det en sk ”luciamamma” med som stöttar och peppar.

Så varför tveka….. ANMÄL DIG! Det blir en fantastisk upplevelse!

Skriv till lucia.karlskrona@gmail.com

”För samhällsansvar och livskvalité”