Ansvarig
Rune Tjäder
rune.tjader@gmail.com
0768-551701

Kommitténs uppgift är att organisera och genomföra framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.

Behållningen  från julkortsförsäljningen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

Beställ Julkort på nedanstående mailadress

lionsjulkort@gmail.com

”För samhällsansvar och livskvalité”