Ansvarig
Rune Tjäder
rune.tjader@gmail.com
0768-551701

Kommitténs uppgift är att organisera och genomföra framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.

Behållningen  från julkortsförsäljningen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

lionsjulkort@gmail.com

Vinstlista Lions Club, julkortslotteri 2019
Försäljningstid 15 oktober – 24 december 2019

Vinst             1                   1318
Vinst             2                   2418
Vinst             3                   5307                                  
Vinst             4                   3983            
Vinst             5                   0167                                  
Vinst             6                   2722                                  
Vinst             7                   0577                                                       
Vinst             8                   0684                                                       
Vinst             9                   1334                                  
Vinst             10                 3122                                  
Vinst             11                 5273                                                       
Vinst             12                 4369                                                       
Vinst             13                 1395                                                       
Vinst             14                 0882            
Vinst             15                 4075            
Vinst             16                 1416            
Vinst             17                 3390
Vinst             18                 1050            

Kultur – och fritidsförvaltningen
Ann-Marie Lundberg
Kontrollant

Vinst avhämtas senast 30 april

”För samhällsansvar och livskvalité”