Klubbhuskommittén

Ansvarig
Christer Larsson
christer.h.larsson@telia.com
076-845 81 00

Kommitténs uppgift är att svara för förvaltning, drift, skötsel och underhåll av klubbhuset med inredning och utrustning. Kommittén representerar också klubben i Stiftelsen Björkholmsstugor. Denna stiftelse ändamål är att förvärva, äga och förvalta kulturhistoriska värdefulla fastigheter inom stadsdelen Björkholmen. Stugorna hyrs ut mest till turister under sommarhalvåret och till företag under vinterhalvåret. Lions arbete i styrelsen ligger helt i linje med den inriktning Lions har för att värna om kulturens värden.

”För samhällsansvar och livskvalité”