Loppisgruppen

Ansvarig
Kerstin Olofsson
gk.olofsson@gmail.com
0709-462 024

Lions loppis arrangeras två ggr/år, vid Lyckeby marknad i början av april och i samband med Jacobi marknad i början av september. Har du något du vill skänka till loppisen tag kontakt med ansvarige Kerstin Olofsson

Behållningen  från loppisen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

”För samhällsansvar och livskvalité”