+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

Luciakommittén

Ansvarig
Klas  Sunesson
klaseric.sunesson@gmail.com
0709-959 147

Karlskronas luciafirande arrangeras av Lions Club Karlskrona i samarbete med Blekinge läns tidning. Första lucian korades 1939. I slutet av oktober görs uttagning av luciakandidater efter annonsering och anmälan. Juryn tar i första hand hänsyn till sångröst och uppträdande. Kröningen sker i Fredrikskyrkan där även Sandgrenska manskören medverkar.
Under luciaveckan besöker Lucia med tärnor ett 20-tal äldreboende, Blekingesjukhuset samt företag och organisationer. Dessa besök är mycket uppskattade och för flickorna är det en intensiv vecka och ett fint minne för livet.

Behållningen  från luciaaktiviteten går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”För samhällsansvar och livskvalité”