Program- och Aktivitetskommittén

Ansvarig
Hans Magnér
magner@live.se
0
768-985 981

 

Kommittén planerar och förbereder månadsmöten, studiebesök, fester och andra gemensamma interna aktiviteter.

”För samhällsansvar och livskvalité”