Nästa månadsmöte blir den den 4 oktober.  Föredrag/bilder – Hans Thornerhjelm kåserar