Lions Club Karlskrona

Bildad den 17 mars 1954
Månadsmöte, första onsdagen i månaden kl 18:00
Stationsvägen 11, 371 61 Lyckeby

Bankgiro 709-8809

Epost;
karlskrona@lions-101sm.se

Lite information om Lions verksamhet

Lions bildades av försäkringsmannen Melvin Jones i USA 1917. Han bjöd in ett antal affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och medmänniskorna. 1948 bildades den första Lionklubben i Europa i Stockholm.

Vår klubb, Lions Club Karlskrona, bildades 1954 och har 30 medlemmar. Det finns ytterligare en klubb i Karlskrona, Lions Club Jarramas, med ca 50 medlemmar. I världen finns ca 1,4 milj medlemmar i ca 46 000 klubbar. I Sverige finns ca 11 000 medlemmar i ca 455 klubbar. Lions uppgift är att genom oss frivilliga tillhandahålla hjälpinsatser i samhället,tillgodose humanitära behov samt främja fred och interntionell förståelse.

Vi träffas på s k månadsmöten – i regel första onsdagen i varje månad (ej sommaren). Vi börjar ofta med ett tema som kan vara ett intressant föredrag eller studiebesök. I samband med månadsmötena äter vi en enkel måltid tillsammans. Vid några av dessa möten inbjuder vi också respektive eller någon i medlemmens familj. Vi har julfest med resp och en sk presidentens fest i juni också med resp, då vi avtackar den innevarande presidenten och välkomnar den nye/nya. Presidenten väljes på 1 år.

I klubben finns det ett antal kommittéer som arbetar med olika aktiviteter som ex lucia, medlemsfrågor, programfrågor, klubbhuset (vi äger klubbhuset i Lyckeby). Vi har också en ”matgrupp” som träffas 3 ggr per termin och lagar mat som vi sedan avnjuter!

Vi har en medlemsavgift som är 400 kr per termin dvs 800 kr/år. Vi betalar en matavgift på 50:- / månadsmöte som vi deltar i.

Slutligen vill vi påstå att vi har en härlig stämning klubben.Fördelen med en mindre klubb är att vi lär känna varandra och det bidra också till den goda sammanhållningen.

Välkommen du också till en meningsfull fritid

”För samhällsansvar och livskvalité”